[1]
V. Pavlović Vinogradac, “‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries: „Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej”, AK, no. XLII/2, pp. 9–25, Feb. 2021.