[1]
O. Sitarz i A. Jaworska-Wieloch, „Wiktymologiczne i prawnokarne aspekty przemocy wobec osoby starszej”, AK, nr XLI/2, s. 205–252, grudz. 2019.