[1]
M. Grzyb, „‘We condemn abusing violence against women’. The criminalization of domestic violence in Poland: «Potępiamy nadużywanie przemocy wobec kobiet». O kryminalizacji przemocy domowej w Polsce”, AK, nr XLII/1, s. 163–183, wrz. 2020.