[1]
J. Klimczak i M. Niełaczna, „Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym”, AK, nr XLII/1, s. 225–252, luty 2023.