[1]
J. Klimczak and M. Niełaczna, “Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym”, AK, no. XLII/1, pp. 225–252, Feb. 2023.