[1]
A. Jaworska-Wieloch i O. Sitarz, „Prawa osadzonych w praktyce penitencjarnej w świetle ustalonych porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych i ich konfrontacja z orzecznictwem ETPC”, AK, nr XL, s. 459–494, wrz. 2018.