[1]
J. Pratt i M. Miao, „The end of penal populism : the rise of populist politics: Koniec populizmu penalnego i rozkwit polityk populistycznych”, AK, nr XLI/2, s. 15–40, lis. 2019.