Sitarz, O. i Bek, D. (2014) „Mediacja z udziałem małoletniego - zagadnienia wiktymologiczne”, Archiwum Kryminologii, (XXXVI), s. 363–387. doi: 10.7420/AK2014M.