Gutkowska, A. i Fajst, M. (2014) „Problematyka rozmieszczania skazanych w świetle kulturowych aspektów obecności cudzoziemców w polskich zakładach karnych”, Archiwum Kryminologii, (XXXVI), s. 293–323. doi: 10.7420/AK2014J.