Niełaczna, M. (2014) „"Człowiek w akwarium" - postępowanie z więźniami «niebezpiecznymi» w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach”, Archiwum Kryminologii, (XXXVI), s. 163–225. doi: 10.7420/AK2014F.