Stępniak, P. (2014) „Dylematy pracy penitencjarnej z więźniami odbywającymi skrajnie długie kary pozbawienia wolności”, Archiwum Kryminologii, (XXXVI), s. 133–162. doi: 10.7420/AK2014E.