Szymanowska, A. (1982) „Sprawcy zagarnięć mienia społecznego znacznej wartości (w świetle danych z akt sądowych oraz wyników badań psychologicznych)”, Archiwum Kryminologii, (VIII-IX), s. 447–473. doi: 10.7420/AK1982L.