Ostrihanska, Z., Kołakowska-Przełomiec, H., Batawia, S., Kossowska, A. i Marek, M. (1972) „Rozmiary nieprzystosowania społecznego młodzieży «nie uczącej się i nie pracującej» badanej w latach 1967/1968 i 1968/1969”, Archiwum Kryminologii, (V), s. 7–149. doi: 10.7420/AK1972A.