Kossowska, A., Krawczyk, J. i Rzeplińska, I. (1995) „Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report)”, Archiwum Kryminologii, (XXI), s. 81–103. doi: 10.7420/AK1995C.