Jaworska-Wieloch, A. i Sitarz, O. (2019) „Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych?”, Archiwum Kryminologii, (XLI/1), s. 297–323. doi: 10.7420/AK2019G.