Szymanowska, A. (2002) „Więźniowie młodociani poddani systemowi programowanego oddziaływania na podstawie badań psychologiczno-kryminologicznych”, Archiwum Kryminologii, (XXVI), s. 53–100. doi: 10.7420/AK2001-2002C.