Dziekański, P. (2021) „Kryminologiczne uwarunkowania nadużywania tymczasowego aresztowania: Criminological determinants of the overuse pre-trial detention”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), s. 375–397. doi: 10.7420/AK2021.37.