Wiktorska, P. (2021) „Zmiany w kontrolowaniu przemocy domowej – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne: Changes in controlling domestic violence – legal, criminological and social aspects”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), s. 243–266. doi: 10.7420/AK2021.36.