Mierzwińska-Lorencka, J. (2021) „Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w krajach skandynawskich: Juvenile justice in Scandinavia”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), s. 347–374. doi: 10.7420/AK2021.35.