Sitarz, O. i Jaworska-Wieloch, A. (2017) „Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej”, Archiwum Kryminologii, (XXXIX), s. 117–148. doi: 10.7420/AK2017D.