Lasocik, Z. (2021) „Świadomość społeczna jako czynnik efektywnego eliminowania handlu ludźmi w Polsce: Social awareness as a factor of effective elimination of human trafficking in Poland”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), s. 91–126. doi: 10.7420/AK2021.32.