Corcoran, M. (2021) „Populism, scandal management and state-facilitated "covid-corruption" in the United Kingdom: Populizm, zarządzanie skandalem i facylitowana przez państwo «korupcja covidowa» w Wielkiej Brytanii”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), s. 39–61. doi: 10.7420/AK2021.33.