Włodarczyk-Madejska, J., Kopeć, M. i Goździk, G. (2021) „O przestępczości cudzoziemców i przestępczości wobec cudzoziemców w Polsce na podstawie statystyki policyjnej: Immigrants’ crime and victimization in Poland based on police statistics”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), s. 267–314. doi: 10.7420/AK2021.17.