Stańdo-Kawecka, B. (2021) „Populacja więzienna w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19: Prison population in Poland in the first year of the COVID-19 pandemic”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), s. 127–149. doi: 10.7420/AK2021.21.