Mahoney, I., Teague, K., Long, M. i Winder, B. (2022) „Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice: Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej. ”, Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), s. 123–145. doi: 10.7420/AK2021.26.