Woźniakowska-Fajst, D. i Witkowska-Rozpara, K. (2022) „How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland: Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce”, Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), s. 77–106. doi: 10.7420/AK2021.27.