Rodriguez Gutierrez, D. (2022) „Elite punitive populism and youth justice reform in Chile: Legitimizing a new political order: Populizm penalny elit a reforma wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w Chile: legitymizacja nowego porządku politycznego”, Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), s. 171–196. doi: 10.7420/AK2021.25.