Hogg, R. (2022) „Rethinking populism and its threats and possibilities: Ponowne zastanowienie się nad populizmem – jego wyzwaniami i możliwościami”, Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), s. 15–38. doi: 10.7420/AK2021.22.