Sitarz, O. (2022) „Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization? Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?”, Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), s. 39–76. doi: 10.7420/AK2021.20.