Matczak, A. (2021) „Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej? What is a restorative city?”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), s. 399–427. doi: 10.7420/AK2021.19.