Lasocik, Z. (2021) „Is research on forced labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue: Czy badania nad pracą przymusową są rzeczywiście na «wczesnym etapie»? Wprowadzenie do Numeru tematycznego”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), s. 7–18. doi: 10.7420/AK2021.10.