Lasocik, Z. (2021) „Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement: Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), s. 271–294. doi: 10.7420/AK2021.05.