Arévalo Sánchez, S., García Sepúlveda, J. P. i Winterdyk, J. (2021) „Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example: Myślenie kreatywne i obozy innowacyjne, jako instrumenty eliminowania pracy przymusowej - studium przypadku”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), s. 249–270. doi: 10.7420/AK2021.14.