Weatherburn, A. (2021) „What is labour exploitation? The Belgian and British experience: Co to jest praca przymusowa? Doświadczenia belgijskie i brytyjskie”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), s. 47–73. doi: 10.7420/AK2021.09.