Musikawong, S. i Rzonca, P. (2021) „Debt bondage in human trafficking: US agriculture and Thailand fisheries primed for labour exploitation: Niewola za długi: rolnictwo Stanów Zjednoczonych i rybołówstwo Tajlandii gotowe na pracę przymusową”, Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), s. 169–193. doi: 10.7420/AK2021.11.