Pavlović Vinogradac, V. (2021) “‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries: „Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej”, Archives of Criminology, (XLII/2), pp. 9–25. doi: 10.7420/AK2020J.