Klimczak, J. and Niełaczna, M. (2023) “Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym”, Archives of Criminology, (XLII/1), pp. 225–252. doi: 10.7420/AK2020F.