Klimczak, J. i Niełaczna, M. (2020) „Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym”, Archiwum Kryminologii, (XLII/1), s. 225–252. doi: 10.7420/AK2020F.