Rzeplińska, I. (2008) “Professor Zofia Ostrihanska”, Archives of Criminology, (XXIX-XXX), pp. 29–34. doi: 10.7420/AK2007-2008B.