Jaworska-Wieloch, A. i Sitarz, O. (2018) „Prawa osadzonych w praktyce penitencjarnej w świetle ustalonych porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych i ich konfrontacja z orzecznictwem ETPC”, Archiwum Kryminologii, (XL), s. 459–494. doi: 10.7420/AK2018K.