Bedyński, K. (1998) „Pozawarszawska konspiracja więzienna na terenach okupowanych przez Niemców 1939-1945. (Udział polskiego personelu)”, Archiwum Kryminologii, (XXIII-XXIV), s. 167–212. doi: 10.7420/AK1997-1998E.