Stępniak, P. (2012) „Systemowa pozorność resocjalizacji penitencjarnej w świetle badań empirycznych. Propozycje zmian”, Archiwum Kryminologii, (XXXIV), s. 91–133. doi: 10.7420/AK2012C.