Pratt, J. i Miao, M. (2019) „The end of penal populism : the rise of populist politics: Koniec populizmu penalnego i rozkwit polityk populistycznych”, Archiwum Kryminologii, (XLI/2), s. 15–40. doi: 10.7420/AK2019M.