Sitarz, Olga, i Dominika Bek. 2014. „Mediacja Z udziałem małoletniego - Zagadnienia Wiktymologiczne”. Archiwum Kryminologii, nr XXXVI (styczeń):363-87. https://doi.org/10.7420/AK2014M.