Wieczorek, Łukasz, i Zbigniew Lasocik. 2021. „Legal and Social Implications of Sexual Services Other Than Prostitution: Prawne I społeczne Konsekwencje usług Seksualnych Innych Niż Prostytucja”. Archiwum Kryminologii, nr XLII/2 (luty):133-74. https://doi.org/10.7420/AK2020U.