Jaworska-Wieloch, Anna, i Olga Sitarz. 2019. „Funkcjonalność I adekwatność środka Karnego I obowiązku Probacyjnego Nakazu Opuszczenia Lokalu Zajmowanego wspólnie Z Pokrzywdzonym. Czy Regulacje Prawnokarne Odpowiadają Potrzebom osób Pokrzywdzonych?”. Archiwum Kryminologii, nr XLI/1 (maj):297-323. https://doi.org/10.7420/AK2019G.