Szymanowska, Aleksandra. 2002. „Więźniowie młodociani Poddani Systemowi Programowanego oddziaływania Na Podstawie Badań Psychologiczno-Kryminologicznych”. Archiwum Kryminologii, nr XXVI (maj):53-100. https://doi.org/10.7420/AK2001-2002C.