Sitarz, Olga, i Anna Sołtysiak-Blachnik. 2006. „Wiktymologiczny Obraz Handlu Ludźmi I Niewolnictwa Na Tle Prawa międzynarodowego I Polskiego Prawa Karnego”. Archiwum Kryminologii, nr XXVIII (styczeń):367-74. https://doi.org/10.7420/AK2005-2006X.