Dziekański, Paweł. 2021. „Kryminologiczne Uwarunkowania nadużywania Tymczasowego Aresztowania: Criminological Determinants of the Overuse Pre-Trial Detention”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2 (grudzień):375-97. https://doi.org/10.7420/AK2021.37.