Wiktorska, Paulina. 2021. „Zmiany W Kontrolowaniu Przemocy Domowej – Aspekty Prawne, Kryminologiczne I społeczne: Changes in Controlling Domestic Violence – Legal, Criminological and Social Aspects”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2 (grudzień):243-66. https://doi.org/10.7420/AK2021.36.