Kowalczyk, Małgorzata. 2021. „Kobiety zabójczynie. Oblicza Wybranych Zbrodni Dokonywanych Przez Kobiety: Female Killers. Faces of Selected Crimes Committed by Women”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2 (grudzień):195-242. https://doi.org/10.7420/AK2021.34.