Lasocik, Zbigniew. 2021. „Świadomość społeczna Jako Czynnik Efektywnego Eliminowania Handlu Ludźmi W Polsce: Social Awareness As a Factor of Effective Elimination of Human Trafficking in Poland”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2 (grudzień):91-126. https://doi.org/10.7420/AK2021.32.